Verzekeringen Informatie

KBC Verzekeringen klaar voor de toekomst

Hoe kun je als jonge bestuurder de kosten van je eerste verzekering laag houden?

Jonge bestuurder verzekeringenHet zou eigenlijk niet mogen, maar verzekeringsmaatschappijen zijn geneigd te generaliseren bij het inschatten van risico’s. Dus wordt jij als jonge bestuurder die voor het eerst een autoverzekering wil afsluiten meteen geplaatst tussen de statistieken van je leeftijdgenoten. En die zijn niet altijd even best. Volgens de cijfers veroorzaken mannelijke bestuurders van 18 en 19 jaar drie keer meer ongevallen dan het gemiddelde. Voor jonge vrouwelijke bestuurders is dit minder, maar toch ook hoger dan het gemiddelde. De verhoogde kans op schade maakt dat de premie voor een autoverzekering voor personen beneden 26 jaar aanzienlijk hoger uitvalt. In het bijzonder als het de eerste autoverzekering betreft waarbij de verzekeraars niet kunnen terugvallen op een schadeverleden van de bestuurder. Toch kun zijn er manieren om de premiekosten positief te beïnvloeden.

De auto.

Van de auto waarvoor je een verzekering wil afsluiten met jou als hoofdbestuurder moet de motorinhoud minder zijn dan 1.4 Liter (1400cc) voor een benzinemotor, en minder dan 1.6 Liter voor een dieselmotor. Verzekeraars gaan ervan uit dat voertuigen met een minder krachtige motor minder schade zullen aanrichten bij anderen.
Indien je een full-omnium verzekering (All Risk) wil afsluiten, waar bij schuld ook de schade aan het eigen voertuig wordt vergoed, moet de auto tweedehands zijn (bij voorkeur ouder dan 4 jaar). Voor een nieuwe auto zal een full-omnium verzekering bij een jonge bestuurder excessief hoog uitvallen. De meeste verzekeraars zullen deze waarschijnlijk niet eens willen afsluiten.

Noot: Een aantal verzekeraars is slechts bereid de wettelijk verplichte BA autoverzekering af te sluiten voor een voertuig waarvan de hoofdbestuurder jonger dan 26 jaar is.

Stage defensief rijden.

Aangezien je geen schadeverleden hebt waarmee je kan aantonen dat je geen onverantwoordelijke bestuurder bent zul je in de aanvraag voor een autoverzekering jouw persoonlijk profiel moeten verbeteren. Dit kan door naast het rijbewijs een stage defensief rijden succesvol af te ronden. Deze worden verzorgd door gespecialiseerde centra zoals FEBIR (Federatie voor Belgische Instituten voor Rijvaardigheid), maar tegenwoordig ook door de verzekeringsmaatschappijen zelf (in combinatie met een autoverzekering).

Noot: Bij een stage defensief rijden wordt je stuurvaardigheid beoordeeld, en wordt je middels theorie en praktijk aangeleerd om plotse onverwachte gebeurtenissen te ontwijken. Ook worden tips bijgebracht om je eigen veiligheid en die van anderen te verbeteren. Een stage defensief rijden kost bij FEBIR rond € 140.

De 29/29 regeling.

Deze regeling is door de Belgische overheid in 2003 met de autoverzekeraars overeengekomen en stelt dat een persoon jonger dan 26 jaar evenveel betaalt als een 29-jarige, plus een toeslag van maximaal 29%. In theorie een mooie compromis, maar er zijn ook een aantal beperkingen aan deze regeling gebonden. Zo mag de jonge bestuurder niet meer dan 2 passagiers vervoeren en op weekend- en feestnachten na 12u niet zelf rijden. De 29/29 regeling wordt niet door alle verzekeringsmaatschappijen aangeboden.

Research.

Bij de verzekeringsmaatschappijen liggen de premies voor jonge bestuurders ver uiteen. Voor geen enkele andere categorie zijn de verschillen zo groot. Het is daarom aan te raden om meer dan gebruikelijk onderzoek te doen en daarbij vooral het effect van de variabelen in de computermodellen van de verzekeraars te bestuderen.


Wat kost een verzekering voor een motor?

motorverzekeringIn België (en geheel Europa) geldt de wet op burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Dit houdt in dat iedere burger financieel verantwoordelijk is voor schade die aangericht wordt bij derden. In het verkeer ben je verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten. Derhalve zul je minimaal een BA-motorverzekering moeten afsluiten alvorens je met een motorfiets de openbare weg opkomt. Je hebt de vrijheid om hier bovenop aanvullende verzekeringen af te sluiten ter bescherming van jezelf en je motorfiets. Dit kan middels een bestuurdersverzekering en/of een omniumverzekering.

De prijs van een BA-motorverzekering (burgerrechtelijke aansprakelijkheid).
Bij het bepalen van de premie voor de BA-motorverzekering wordt door de maatschappijen een risicoanalyse gemaakt van de mogelijke schade die jij met je motorfiets bij derden kan aanrichten. De cilinderinhoud van de motor, je leeftijd en het gebruik van de motorfiets spelen hierbij een wezenlijke rol.

De cilinderinhoud.

Verzekeraars kennen een systeem waarbij motorfietsen aan de hand van de cilinderinhoud (cc) in een prijscategorie geplaatst worden. Deze is echter niet uniform. Elke maatschappij hanteert zijn eigen indeling voor de cilinderinhoud.

Een voorbeeld:

 • Categorie A: tot 125cc
 • Categorie B: vanaf 125 cc maar minder dan 500cc
 • Categorie C: vanaf 500 cc maar minder dan 1000cc
 • Categorie D: vanaf 1000cc

Hoe zwaarder de motor, hoe hoger de prijs. Het is daarom raadzaam om bij het uitzoeken van een verzekeraar na te trekken welke categorisering gehanteerd wordt. De prijs voor een BA motorverzekering varieert bij de diverse maatschappijen tussen € 400 en € 900, indien slechts de cilinderinhoud in beschouwing wordt genomen. Je leeftijd en het gebruik van de motorfiets kunnen de prijs positief beinvloeden.

Je leeftijd.

Statistieken wijzen uit dat oudere motorrijders aanzienlijk minders schade veroorzaken. Indien je boven een bepaalde leeftijd bent (doorgaans 30 jaar) bieden verzekeraars een gunstigere premie aan. Deze kan wel meer dan 50% goedkoper uitvallen. Ook hier is zowel qua leeftijdsgrens als qua korting geen uniformiteit onder de maatschappijen.

Het gebruik van de motorfiets.

Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen bieden een extra korting op een BA-motorverzekering indien deze in combinatie met een autoverzekering wordt afgesloten. Dit kan je eigen auto of een bedrijfsvoering betreffen. De verzekeraars gaan er hierbij vanuit dat je de motorfiets niet als primair vervoersmiddel gebruikt.
Prijsconclusie: Indien je een motorfiets van 125cc bezit, ouder dan 30 jaar bent en de BA-verzekering afsluit bij de maatschappij waar ook je auto verzekerd is, zou de jaarlijkse premie rond de € 150 kunnen uitvallen.

Noot: Met een BA-motorverzekering is bij een ongeval, waarvan jij de veroorzaker bent, je eigen schade niet gedekt. Slechts de schade aan derden.

De bestuurdersverzekering.

Daar je als motorrijder vrij kwetsbaar bent voor lichamelijk letsel kan aanvullend op de BA-motorverzekering een bestuurdersverzekering worden afgesloten. Hiermee is naast schade aan je lichaam ook mogelijke schade aan je veiligheidsuitrusting (helm, vest, broek, laarzen en handschoenen) gedekt. De premie voor een bestuurdersverzekering kan variëren tussen € 50 en € 150 (afhankelijk van het type motorfiets, je leeftijd en het gebruik).

Omnium verzekering voor motorfietsen.

Met een omnium verzekering is ook schade aan de eigen motorfiets gedekt. Een mini-ominium (kleine omnium) dekt schade veroorzaakt door brand, diefstal, natuurkrachten en aanrijding met wild (vb, hert, zwijn). Een full-omnium (volledige omnium) dekt hiernaast ook schade aan je motorfiets voortvloeiend uit een eigen misstap. Wanneer jij bijvoorbeeld de veroorzaker bent van een aanrijding, of vanwege een verkeerde inschatting door de bocht glijdt.

De full-omnium verzekering is een relatief dure verzekering. Hier is naast de cilinderinhoud ook de waarde van de motorfiets van invloed op de hoogte van de premie. Een aantal verzekeringsmaatschappijen sluit een full-omnium verzekering alleen voor nieuw aangekochte motorfietsen af.


Hoe kies ik de juiste autoverzekering?

autoverzekering vrouw manBij afsluiten van een autoverzekering zijn er twee keuzes die je moet maken, het type autoverzekering en de verzekeringsmaatschappij waar je deze wil afsluiten. Voor het eerste gelden verzekeringstechnische overwegingen, en voor het tweede de prijs en je gevoel.

Welke typen autoverzekeringen zijn er.

In hoofdlijnen zijn er drie type autoverzekeringen.

De BA-autoverzekering: Deze verzekering dekt jouw burgerrechterlijke aansprakelijkheid voor het vergoeden van lichamelijke en materiële schade die je bij derden veroorzaakt met jouw voertuig. Met een BA-autoverzekering op zak hoef je de schade niet zelf te vergoeden maar doet de verzekeraar dat. Het is in België (en geheel Europa) wettelijk verplicht om minimaal een BA-autoverzekering af te sluiten alvorens je de weg op komt. Met een BA-autoverzekering is schade aan je eigen auto niet gedekt.

De full-omnium verzekering. Indien jij de veroorzaker bent van een aanrijding wordt naast de schade aan derden ook de schade aan je eigen auto vergoed. Ook is je voertuig gedekt tegen alle andere vormen van schade, bijvoorbeeld door brand, diefstal, natuurkrachten, glasbreuk en overstekend wild. De full-omnium verzekering, in sommige gevallen nog aangeduid als All-Risk verzekering, is een relatief dure verzekering.

De mini-omnium verzekering. Dit is een afgeslankte versie van de full-omnium verzekering. Schade vanwege brand, diefstal natuurkrachten, glasbreuk en overstekend wild is hierbij wel gedekt. Maar schade aan het eigen voertuig, bij schuld, wordt door de verzekeraar niet vergoed.

Welke factoren bepalen de keuze van het type verzekering.

 • De leeftijd van de auto. Voor een nieuwe auto is het raadzaam een full-omnium verzekering af te sluiten. De mogelijk grote financiële schade bij een aanrijding verantwoorden de relatief hoge premie van deze verzekering. Voor een tweedehands auto ouder dan zes jaar is een full-omnium verzekering wat minder voordelig. De collisieschade aan je eigen auto kun je in de meeste gevallen wel uit eigen middelen financieren.
 • De waarde van de auto. Het herstel van een luxe auto na een aanrijding loopt gemakkelijk in de duizenden euro’s. Indien je het geld niet meteen kunt opbrengen leidt je hierdoor extra schade vanwege het wegvallen van je vervoersmiddel. Een full-omnium verzekering is daarom aangeraden voor een luxe auto, ook indien deze ouder dan 6 jaar is.
 • Het gebruik van de auto. Hoe vaker je met het voertuig op de weg bent des te groter de kans dat je door een verkeerde inschatting een aanrijding veroorzaakt. Bij hoog gebruik kan een full-omnium verzekering raadzaam zijn. Hou hierbij wel rekening dat de verzekeraars de prijs van de verzekering koppelen aan het aantal kilometers die je jaarlijks denkt af te leggen.
 • Je eigen rijgedrag. Indien je zeer gedisciplineerd en zelden met hoge snelheden rijdt wordt de noodzaak voor een full-omnium verzekering minder. In dit geval kan een BA-autoverzekering of een mini-omnium verzekering volstaan. Immers indien een andere weggebruiker schade aanricht aan jouw auto wordt deze door zijn verzekering vergoed.

Noot: Verzekeraars laten doorgaans na het 6e jaar een auto scherper dalen in waarde. De vervangingswaarde die ze bij onherstelbare schade of diefstal uitkeren is gekoppeld aan de waarde van het voertuig.

Het selecteren van een verzekeringsmaatschappij.

Doordat de verzekeraars steeds meer variabelen in de polis van een autoverzekering verwerken (cilinderinhoud van de motor, leeftijd van de bestuurder, rij-historie van de bestuurder, aantal kilometers) kunnen de prijzen bij de verschillende maatschappijen sterk uiteen lopen. Zelfs voor een standaard BA-autoverzekering. Het betekent niet dat bepaalde maatschappijen stelselmatig hogere premies hanteren dan anderen. Het betekent slechts dat bepaalde maatschappijen bij een bepaalde constructie een duurdere polis aanbieden, maar bij gewijzigde waarden misschien goedkoper kunnen uitkomen dan de concurrentie. Middels een grondige vergelijking van polissen kun je honderden euro’s besparen op je autoverzekering.


Wat is een levensverzekering?

Levens verzekering krijgenEen levensverzekering wordt nog wel eens aangeduid als een overlijdensverzekering maar is tegenwoordig veel meer dan dat. Middels een levensverzekering kun je naast voorkomen dat je nabestaanden kosten moeten maken voor jouw uitvaart ook;

 • de verdere verzorging van je nabestaanden garanderen;
 • geld reserveren voor je oude dag;
 • sparen voor toekomstige lasten.

De vele opties en variabele binnen de moderne levensverzekering maken het tot een kruising van een overlijdensverzekering, een pensioenfonds en een spaarrekening. Het wordt daarom door financiële instellingen steeds vaker als pensioenspaarverzekering aangeboden.

Het basisprincipe van een levensverzekering is het volgende;

 • Je betaalt maandelijkse een premie voor de verzekering.
 • Je geeft bij de ingang aan tot welke leeftijd je de premie wil blijven storten. Bijvoorbeeld tot je 65ste;
 • Bij overlijden voor het bereiken van deze leeftijd krijgt de begunstigde van de polis (levenspartner of andere nabestaande) een geldsbedrag uitgekeerd;
 • Indien je op je 65ste nog in leven bent krijg jij een bedrag uitgekeerd door de verzekeraar. Dit bedrag is altijd hoger dan het totaal bedrag dat je door de jaren heen aan premie hebt betaald. De verzekeraar heeft namelijk jouw stortingen uitgezet en laat je een deel van de rente toekomen;
 • Je kunt dit bedrag in één keer geheel opnemen of hiervoor met de verzekeraar een maandelijks (aanvullend) pensioen creëren voor de rest van je leven. Hierbij kun je uiterard een nieuwe overlijdensclausule inbouwen, zodat je nabestaanden alsnog aanspraak maken op een uitkering.

De variabele binnen een levensverzekering.

De variabelen binnen levensverzekering (pensioenspaarverzekeringen) zijn legio.

 • De hoogte van het uit te keren bedrag bij overlijden.
 • Een optionele uitkering bij invaliditeit.
 • Een waarborg premievrijstelling bij invaliditeit of ziekte.
 • Een afkoopregeling indien je voor je 65ste in financiële problemen geraakt.
 • Een optie tot verlenging van de polis indien je na je 65ste door wil blijven storten.
 • De duur van de pensioenuitkering na je 65ste.
 • Het risico dat je de verzekeraar toestaat om je geld uit te zetten.

Noot: Er bestaan wettelijke beperkingen voor verzekeraars om geld van levensverzekeringen uit te zetten (te beleggen).

De premie.

De premie voor een levensverzekering is uiteraard afhankelijk van de hoogte van de uitkeringen die je wenst. Vanwege de vele variabele zijn premies van diverse aanbieders van levensverzekeringen niet gemakkelijk te vergelijken. Veel instellingen bieden zelfs een flexibele premie aan die maandelijks slechts boven een vastgesteld minimum hoeven te liggen. Dankzij de gevorderde automatisering van verzekeringsproducten wordt ook bij ongelijke premiestortingen aan het einde van de looptijd het uit te keren bedrag nauwkeurig berekend.


Welke formules bestaan er voor de familiale verzekering?

familyDe Belgische (en Europese) wetgeving kent het systeem van burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Het betekent dat iedere burger verplicht is om schade te vergoeden die hij bij derden veroorzaakt. De wet bepaald dat je met inzet van je geheel vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent de schadelijder integraal te vergoeden. In tegenstelling tot het verkeer, waar je als deelnemer verplicht minimaal een BA-autoverzekering moet afsluiten, is het in het privéleven wettelijk niet verplicht om een familiale BA-verzekering (burgerrechtelijke aansprakelijkheid tot het privéleven) af te sluiten. Het is wel aan te raden, want hiermee verplaats je de financiële consequenties naar de verzekeringsmaatschappij.

Noot: Ongevallen in het privéleven gebeuren frequent, zijn divers en haast niet te voorzien. De gemiddelde kostprijs van een schadegeval gedekt door een familiale verzekering is € 2443.

De formules.

Omdat de scenario’s voor schade in het privéleven vrijwel onbegrensd zijn is het voor verzekeraars een lastige opgave om sluitende formules te ontwikkelen. De meeste maatschappijen hanteren daarom een basis familiale BA-verzekering waarop uitbreiding van de waarborgen kan plaatsvinden, de reikwijdte kan worden vergroot, de dekkingsbedragen kunnen worden verhoogd en een franchise (vrijstelling) kan worden ingebouwd.

De basis familiale BA-verzekering.

Hoewel een familiale verzekering voor burgers wettelijk niet verplicht is legt de reglementering de verzekeraars wel een aantal minimumvoorwaarden op die moeten gelden voor elke familiale BA-verzekering.

 • Dekking van de verzekerde, de partner, inwonenden (kinderen, grootouders), dienstdoend personeel (tuinman, huishoudster, babysitter), huisdieren.
 • Vergoeding van alle schade aan derden buiten een contractuele band of overeenkomst.
 • Vergoeding van lichamelijke schade aan derden tot € 24 miljoen.
 • Vergoeding van materiële schade aan derden tot € 1.2 miljoen.
 • De waarborg moet gelden binnen geheel Europa en de landen rond de Middellandse Zee.

Noot: Lichamelijke of materiële schade waarvoor reeds een wettelijk verplichte verzekering bestaat (vb. BA autoverzekering) vallen niet onder de dekking van een familiale verzekering.

Uitbreiding van de waarborgen.

Voor uitbreiding van de waarborgen staan de opties open. Indien je zoon regelmatig voetbalvriendjes op bezoek heeft kunnen die in de dekking worden opgenomen. Indien een nichtje komt inwonen, een minderjarig kind voor studie buiten huis verblijft,.. Uitbreiding van de waarborgen, betekent automatisch dat de premie voor de verzekering hoger wordt.

Vergroting van de reikwijdte.

Door de regelmatige verre vakantiereizen van de gemiddelde Belg bieden de meeste verzekeraars wereldwijde dekking van de familale verzekering aan.

Verhoging van de dekkingsbedragen.

Met een relatief kleine premieverhoging kan de maximale dekking voor materiële schade verhoogd worden. In de meeste polissen die afgesloten worden is deze 3 tot 4 maal de wettelijk verplichte € 1.2miljoen.

Franchise.

Als verzekerde heb je de optie om een franchise of vrijstelling in de polis op te nemen. Hiermee geef je aan dat je schade tot een bepaald bedrag zelf vergoed. Pas bij schade boven dit bedrag komt de verzekeraar in beeld. Hoe hoger de franchise hoe lager de premie voor de verzekering.

Meer info vind je hier.

Comments are closed.